Ana sayfa

Denizli il sınırı, Avgancık, Örencik ve Güre Köyü ve Sandıklı Yanıkören Köyü ile çevrili; 1997 nüfus sayımına göre 335 nüfuslu bir orman köyüdür.

Arazi yapısı engebeli, tarım ve hayvancılıkla geçinirler. 200 hektar tarım arazisi, 195 büyükbaş, 3900 küçükbaş hayvan vardır. Halkının bir kısmı da Avr
ülkelerinde işçi olarak çalışmaktadır.

1 İlköğrt Okulunda 1 öğrt, 43 öğrc ile eğt öğrt yapılmaktadır. İçme suyu şebekesi vardır, kanalizasyon şebeke inşaatı ise devam etmektedir. Okuryazar oranı
yüksek bir köyümüzdür.

This is a test entry.

  • create list entries
  • And a new one.

 

This page is created by Selamet Aydogdu.